Kategoria: Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa- czym jest i co powinna zawierać?

Polisa ubezpieczeniowa- czym jest i co powinna zawierać?

Polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie/) zgodnie z art. 809 § 1. Kodeksu cywilnego, jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia (polisy ubezpieczeniowej) zachodzi pomiędzy ubezpieczającym (klient) a ubezpieczycielem (towarzystwo ubezpieczeniowe). Oznacza to, że nie decydujesz się stricte na zakup polisy a na korzystanie z ochrony świadczonej z umowy ubezpieczenia- polisa jest jedynie poświadczeniem jej posiadania.

Co powinna zawierać polisa ubezpieczeniowa?

Otrzymując polisę ubezpieczeniową do rąk, znajdziesz na niej takie informacje jak:

– numer polisy ubezpieczeniowej,
– dane ubezpieczonego,
– dane ubezpieczającego,
– informacje o tym, co stanowi przedmiot ubezpieczenia,
– rodzaj ubezpieczenia,
– miejsce i datę wystawienia polisy ubezpieczeniowej,
– wysokość sumy ubezpieczenia,
– podpis ubezpieczyciela,
– OWU- ogólne warunki ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy zawierającym jest osoba prawna, muszą znaleźć się również takie informacje jak:

– NIP/REGON,
– PKD

W przypadku, gdy ubezpieczający nie jest ubezpieczonym, należy wskazać w dokumencie również jego dane. Zarówno dane ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego są bardzo ważne w przypadku zawierania polis ubezpieczeniowych. W zależności od zawieranej umowy ubezpieczenia, towarzystwo ubezpieczeniowe, może wymagać podania również danych osoby uposażonej.

Nieodłącznym elementem każdej polisy są OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Jest to dokument zawierający najistotniejsze kwestie dotyczące polisy ubezpieczeniowej tj. prawa i obowiązki, wynikające z podjęcia decyzji o korzystaniu ze świadczeń z niej wynikających, zakres ubezpieczenia, ewentualne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela względem ubezpieczonego czy zasady regulujące kwestie opłacalności polisy- jednym słowem, w OWU znajdzie się wszystko, co jest dla Ciebie, jako konsumenta, najistotniejsze.

Czy jako ubezpieczony, jestem zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczeniowej?

Jako ubezpieczony, nie masz obowiązku posiadania polisy ubezpieczeniowej czy jej potwierdzenia. W sytuacji, gdy dojdzie do zgubienia dokumentu polisy ubezpieczeniowej, na ubezpieczonym leży obowiązek udowodnienia posiadania jej. Co ważne! Zgubiona umowa ubezpieczeniowa bądź brak jego potwierdzenia, nie oznacza, że umowa jest nieważna.

Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu, chociażby na kierowców pojazdów mechanicznych, nałożony był obowiązek posiadania przy sobie dokumentu, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia (certyfikat polisy OC). Za brak takiego dokumentu, w momencie kontroli, można było otrzymać mandat w wysokości 50 zł.